Циљеви

Циљеви удружења су:

  • праћење и анализа стања безбедности у свету са тежиштем на Европи и Азији;
  • анализе конфликата, ратова и оружаних сукоба, оружаних побуна и тероризма првенствено у Европи и Азији; 
  • објављивање анализа, студија, монографија и зборника радова о безбедносним проблемима у свету, Евроазији и на националном нивоу, као и могућности превазилажења безбедносних проблема у захвату линије сукобљености између великих сила и успостављања нове хладноратовске политике;
  • Изградња свести у народу и ширење истине о томе да линија поделе Европе изазива милитаризацију и постепено све више угрожава мир у Европи. тај проблем је утолико већи што се већина држава сврстала на једну од страна великих сила чији су интереси супротстављени у Европи.