О нама

О нама

Назив Удружења је: Евроазијски безбедносни форум

Назив Удружења на:
– руском језику: Евразийский форум безопасности
– енглеском језику : Eurasian security forum

Скраћени назив је: ЕБФ
Скраћени назив на енглеском језику је: (ESF)
Удружење има седиште у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 45 Г/3 (Нови Београд)

Канцеларија за размену поште: Пеђе Милосављевића 32/л4, 11070 Нови Београд.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Удружење „Евроазијски безбедносни форум” (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области безбедносне политике, праћење и анализа стања безбедности, у свету, са тежиштем на Европи и Азији

Циљеви Удружења су: Праћење и анализа стања безбедности, у свету, са тежиштем на Европи и Азији, анализе конфликата, ратова и оружаних сукоба, оружаних побуна и тероризма , првенствено у Европи и Азији, објављивање анализа, студија, монографија и зборника радова о безбедносним проблемима у свету, Евроазији и на националном нивоу, као и о могућностима превазилажења безбедносних проблема у захвату линије сукобљености између великих сила и успостављања нове хладноратовске политике, изградње свести у народу и ширење истине о томе да линија поделе у Европи изазива милитаризацију и постепено све више угрожава мир у Европи. Тај проблем је у толико већи што се већина држава сврстала на једну од страна великих сила чији су интереси супротстављени.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области безбедности, одбране и војне делатности у миру и рату;
2) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике обучавања у области безбедности, одбране и војне делатности;
3) објављује књиге и друга издања о питањима која се односе на безбедност, одбрану и војну делатности;
4) организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на обучавању деце и омладине у области безбедности, одбране и војне делатности у миру и рату;
5) организује волонтерске акције студената и младих истраживача у функцији унапређења теоријских и методолошких сазнања из области безбедности одбране, криза, ратова и оружаних сукоба.
6) сарађује са владиним институцијама, универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве безбедношћу и одбраном и
7) врши истраживање јавног мњења о кључним безбедносним питањима у земљи и свету.

Pratite nas na društvenim mrežama