Рио Тинто и утицај коришћења експлозива у подземној експлоатацији руде јадарита на животну средину – МИРЈАНА АНЂЕЛКОВИЋ ЛУКИЋ

Рударске активности проузрокују деградацију терена, укључујући ерозију, губитак биодиверзитета, контаминацију земљишта, загађивање подземних и површинских вода и загађење ваздуха прашином

Read more