O nama

Naziv Udruženja je: Evroazijski bezbednosni forum

Naziv Udruženja na:
– na ruskom jeziku: Евразийский форум безопасности
– na engleskom jeziku : Eurasian security forum

Skraćeni naziv je: EBF
Skraćeni naziv na engleskom jeziku je: (ESF)
Udruženje ima sedište u Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 45 G/3  (Novi Beograd)

Kancelarija za razmenu pošte: Bulevar Nikole Tesle 3/I, 11080 Zemun, Hotel Jugoslavija, kancelarija 117
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.
Udruženje „Evroazijski bezbednosni forum” (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti bezbednosne politike, praćenje i analiza stanja bezbednosti, u svetu, sa težištem na Evropi i Aziji

Ciljevi Udruženja su: Praćenje i analiza stanja bezbednosti, u svetu, sa težištem na Evropi i Aziji, analize konflikata, ratova i oružanih sukoba, oružanih pobuna i terorizma , prvenstveno na u Evropi i Aziji, publikovanje analiza, studija, monografija i zbornika radova o bezbednosnim problemima u svetu, Evroaziji i na nacionalnom nivou, kao i o mogućnostima prevazilaženja bezbednosnih problema u zahvatu linije sukobljenosti između velikih sila i uspostavljanja nove hladnoratovske politike, izgradnje svesti u narodu i širenje istine o tome da linija podele u Evropi izaziva militarizaciju i postepeno sve više ugrožava mir u Evropi. Taj problem je u toliko veći što se većina država svrstala na jednu od strana velikih sila čiji su interesi suprotstavljeni.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:
1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti bezbednosti, odbrane i vojne delatnosti u miru i ratu;
2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti bezbednosti, odbrane i vojne delatnosti;
3) objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na bezbednost, odbranu i vojnu delatnosti;
4) organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti bezbednosti, odbrane i vojne delatnosti u miru i ratu;
5) organizuje volonterske akcije studenata i mladih istraživača u funkciji unapređenja teorijskih i metodoloških saznanja iz oblasti bezbednosti odbrane, kriza, ratova i oružanih sukoba.
6) sarađuje sa vladinim institucijama, univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave bezbednošću i odbranom i
7) vrši istraživanje javnog mnjenja o ključnim bezbednosnim pitanjima u zemlji i svetu.

Pratite nas na društvenim mrežama